Kron- & Stammstabilisering

Kron- och stammstabilisering är ibland ett hållbart alternativ för att bevara träd med svaga grenklykor, ge stöd till fruktbärande grenar, samt säkra grenar från att rivas av och orsak personskador eller skador på exempelvis hus eller bilar. Vi kan installera rätt typ av stödsystem beroende på vikt, storlek och höjd på ditt träd så att du kan behålla den gamla familjeklenoden, hålla dina fruktträd från att kollapsa, eller för att lugna dina nerver om du tror att trädgrenen riskerar att falla på garaget.

Vårt arbete inom trädvård koncentreras mestadels kring Stockholm och Uppsala. Kontakta oss för mer information.