Arbete på hög höjd

Närhelst man klättrar på över tre meters höjd för att utföra en uppgift inom trädvård är det hög risk att du skadar dig själv, andra och/eller någons egendom, ifall du inte använder ordentlig säkerhetsutrustning och vet vad du gör. Vår kunskap och kännedom om höjder gör att vi kan arbeta säkert och vet vad vi ska göra om något skulle gå fel.

Några exempel på arbeten på höjd kan vara att skotta snö och ta bort is från tak, installera dekorationer, t. ex julbelysning, ersätta takplattor, eller andra praktiska uppgifter runt hus och trädgård. Undsättning på hög höjd är ett annat exempel, så om din katt klättrat upp i ett träd och inte kommer ner så kan vi hjälpa till med det också. Vi gör med andra ord inte bara klassiskt trädvårdsarbete utan går att anlita för andra typer av arbeten på hög höjd som kräver en utbildning och ett säkert sätt att arbeta på. Om du är osäker på om det är ett arbete som vi skulle kunna åta oss – kontakta oss och berätta mer!

Vårt arbete inom trädvård är mest koncentrerat runt Stockholm & Uppsala.